Λαμπαροσκοπική Αποκατάσταση της Κήλης

«Προτιμά» κατά 93% τους άνδρες η κήλη της βουβωνικής χώρας
Σημαντικές και πολύπλευρες οι διαπιστώσεις της 20ετούς εμπειρίας του από την εφαρμογή της μεθόδου αποκατάστασης της κήλης TEP (Total Extra Peritoneal Repair- Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Αποκατάσταση), έτσι όπως περιγράφονται σε εργασία που ανακοίνωσε μαζί με τη χειρουργική του ομάδα ο Γενικός Χειρουργός-Λαπαροσκόπος και Διευθυντής Xειρουργός της Ευρωκλινικής Αθηνών Δρ. Γιώργος Σάμπαλης, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της μεθόδου που εφάρμοσε σε 444 ασθενείς (412 άνδρες και 32 γυναίκες) ηλικίας από 15 έως 90 ετών.

Η μέθοδος TEP, αποτελεί μια καταξιωμένη μέθοδο, ασφαλή, ανώδυνη, ατραυματική και αναίμακτη, για την αντιμετώπιση όλων των ειδών της κήλης της βουβωνικής χώρας (βουβωνοκήλη, μηροκήλη), όπως επίσης και στην αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, αλλά και στην υποτροπή μίας κήλης μετά από ανοικτό χειρουργείο.

«Η επέμβαση γίνεται με γενική ή και επισκληρίδιο αναισθησία», τονίζει ο Δρ Σάμπαλης, «με την δημιουργία μίας μικρής τομής ενός εκατοστού κάτω από τον ομφαλό και άλλες δύο των 5 χιλιοστών, χωρίς να γίνει διατομή μυών και τοιχωμάτων. Σε αντίθεση με το ανοιχτό χειρουργείο, τοποθετείται πολύ μεγαλύτερο πλέγμα το οποίο και καλύπτει όλα τα ευένδοτα-ευπαθή σημεία του βουβωνικού χώρου, γεγονός που εξασφαλίζει τη μη δημιουργία επιπλοκών. Η μετεγχειρητική πορεία είναι εξαιρετική και ο ασθενής σηκώνεται σε λίγες ώρες, σιτίζεται αμέσως, εξέρχεται από την κλινική την επομένη το πρωί, και μπορεί να μεταβεί στην εργασία του σε λίγα 24ωρα».

Ο μέσος χρόνος επέμβασης στη διάρκεια της 20ετίας εφαρμογής της μεθόδου από τον Δρα Σάμπαλη κυμάνθηκε από 25-45 λεπτά και η παρακολούθηση των ασθενών συνεχίστηκε για 6 μήνες με άριστα αποτελέσματα και με μόνο 4 περιστατικά υποτροπής, ποσοστό πολύ μικρότερο του ένα τοις εκατό.