Μονώσεις Ταρατσών: Τι σύστημα να επιλέξω;

μονώσεις ταρατσών

Όταν μιλάμε για μονώσεις ταρατσών πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε άλλο παρά για μονοσήμαντες λύσεις μιλάμε.

Οι μονώσεις ταρατσών είναι πολυπαραμετρικές, πολυστρωματικές υποθέσεις και δυνητικά μπορούν να δοθούν εκατοντάδες διαφορετικές λύσεις.

Ας δούμε τα κυριότερα κριτήρια επιλογής στις μονώσεις ταρατσών σε μία μη εξαντλητική λίστα:

 • Ο υπάρχων προϋπολογισμός, δηλαδή το πόσα χρήματα διατίθενται. Υπόψιν ότι μία μόνωση ταράτσας μπορεί να υπερβεί σαν κόστος τα 40€/m2 + ΦΠΑ όταν μιλάμε για ταυτόχρονη στεγανοποίηση και θερμομόνωση.
 • Το είδος της μόνωσης: Συμβατική ή Ανεστραμμένη (Ανεστραμμένη λέγεται η μόνωση στην οποία η θερμομονωτική στρώση μπαίνει πάνω από τη στεγανοποιητική)
 • Η χρήση της ταράτσας. Από τη χρήση της εξαρτώνται οι απαιτήσεις για βατότητα.
 • Η ύπαρξη ή όχι κλίσεων. Η έλλειψη ικανοποιητικών κλίσεων κάνει το πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο μια και θα απαιτηθεί η διάστρωση κάποιου κονιάματος πράγμα που σημαίνει αυξημένο κόστος αλλά και μεγάλο φορτίο για την ταράτσα.
 • Το μέγιστο επιτρεπτό πάχος έστω ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με τις πόρτες ή με τα περιμετρικά στηθαία. Το είδος και το ύψος των περιμετρικών στηθαίων επίσης επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις.
 • Η διάρκεια της λειτουργικής ζωής την οποία επιθυμούμε. Στις μονώσεις μπορούμε συνήθως να μιλάμε για μια μέση προσδοκώμενη ζωή από 5 έως 20 έτη.
 • Η θερμική αντίσταση ή με άλλα λόγια η θερμομονωτική ικανότητα που επιδιώκεται ανάλογα και με τον υφιστάμενο ενεργειακό κανονισμό.
 • Η μορφή της παρεχόμενης εγγύησης και η διάρκεια της.
 • Η γεωγραφική τοποθεσία, το υψόμετρο και η τυχόν γειτνίαση με θάλασσα.
 • Η πιθανή επιβάρυνση από συγκεκριμένος περιβαλλοντικούς ρύπους.
 • Η σπουδαιότητα του κτιρίου.

Φαίνεται κάπως πολύπλοκο αλλά όλες οι ανωτέρω παράμετροι θα πρέπει να συνυπολογιστούν αν μιλάμε για αποτελεσματικές και ανθεκτικές στο χρόνο μονώσεις ταρατσών.