Νέα Μέθοδος Ολιστικής Φυσιοθεραπευτικής Προσέγγισης Ενεργοποιεί τον «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ» του Οργανισμού

Νέα Μέθοδος Ολιστικής Φυσιοθεραπευτικής Προσέγγισης Ενεργοποιεί τον «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ» του Οργανισμού-1

Αθήνα 12 Απριλίου 2016. Τους εσωτερικούς μηχανισμούς ίασης του σώματος ενεργοποιεί η μέθοδος Bowtech, ένα δυναμικό σύστημα αποκατάστασης του μυικού και συνδετικού ιστού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μυοσκελετικών και άλλων προβλημάτων υγείας, ρυθμίζοντας με τέτοιο τρόπο την ισορροπία του σώματος, έτσι ώστε αυτό να
θεραπευθεί με τις δικές του δυνάμεις.
Το συγκεκριμένο θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω των ερεθισμάτων σε μύες, τένοντες, νεύρα ή συνδέσμους και το σώμα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, με βάση τη δική του ιεράρχηση, δυνατότητες και ανάγκες. Εφαρμόζεται δε στις περισσότερες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την ηλικία του κάθε ασθενή και τη συνολική κατάσταση της υγείας του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η νέα μέθοδος- η οποία σημειωτέον συνεργάζεται άριστα με την κλασική ιατρική-ενδιαφέρεται όχι μόνο για το σημείο του σώματος που πάσχει, αλλά συνολικά για όλο το σώμα, κινητοποιώντας τους εσωτερικούς μηχανισμούς ίασής του. Αυτό επιτυγχάνεται με ελάχιστη παρέμβαση από τον φυσιοθεραπευτή, σε αντίθεση με άλλες
τεχνικές όπου η θεραπευτική προσέγγιση εστιάζεται αποκλειστικά στο πάσχον σημείο.

Νέα Μέθοδος Ολιστικής Φυσιοθεραπευτικής Προσέγγισης Ενεργοποιεί τον «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ» του Οργανισμού-1
«Πρόκειται για μια σύγχρονη εξέλιξη της φυσιοθεραπευτικής προσέγγισης, για έναν οδικό χάρτη επανεκκίνησης του οργανισμού, που ενεργοποιεί τον εσωτερικό ιατρό που διαθέτουμε όλοι» τονίζει σε δηλώσεις του ο Φυσιοθεραπευτής-Εργοθεραπευτής κ. Παντελής Κυριάκης, επισημαίνοντας συγχρόνως πως η μέθοδος Bowtech, επειδή διεγείρει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, μπορεί με την εφαρμογή της να βοηθήσει τόσο σε μυοσκελετικά προβλήματα, όσο και σε προβλήματα του πεπτικού, του αναπνευστικού κλπ.