ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ: ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

Με τον όρο ουρολοιμωξη εννοούμε την προσβολή του ουροποιητικού συστήματος (νεφροί , ουροδόχος κύστη, ουρήθρα και προστάτης για τους άντρες) από κάποιο μικρόβιο. Εμφανίζεται με κυστίτιδα ή με ουρηθρίτιδα στην απλή της μορφή ενώ στην πιο σοβαρή με πυελονεφρίτιδα και προστατίτιδα. Οι ουρολοιμώξεις είναι πολύ συχνότερες στις γυναίκες λόγω του μικρού μήκους της ουρήθρας που διευκολύνει τον αποικισμό του βλεννογόνου της ουρήθρας και των περιουρηθρικών αδένων από μικρόβια.

ουρολοιμωξη-woman-oclock-1
ουρολοίμωξη

Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει η ικανότητα πρόσφυσης των μικροοργανισμών στο βλεννογόνο του κόλπου που αποτελεί μια από τις συχνότερες αίτιες υποτροπιάζουσας κυστίτιδας.
Στους άνδρες το μεγάλο μήκος της ουρήθρας δεν διευκολύνει την είσοδο και άνοδο των μικροοργανισμών. Σημαντικό προστατευτικό ρόλο έχει και το προστατικό υγρό, το οποίο έχει αντιμικροβιακούς αμυντικούς μηχανισμούς.
Υπάρχουν, όμως, και προβλήματα στο ουροποιητικό τα οποία προδιαθέτουν για λοιμώξεις (όπως ανατομικές ανωμαλίες, ακράτεια ή πέτρες στα νεφρά).

Τα πιο συχνά συμπτώματα της κυστίτιδας που προσβάλλει περισσότερο τις γυναίκες είναι:

• Πόνος και αίσθημα καύσου κατά την ούρηση

• Συχνοουρία με έντονη αίσθηση ανάγκης προς ούρηση

• Αιματουρία

• Πυρετός( αν και στους ενήλικες παρουσιάζεται συχνότερα στις ουρολοιμώξεις του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος).

Η Διάγνωση γίνεται με θετική καλλιέργεια ούρων. Ενδείξεις υπάρχουν και στη γενική ούρων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστο μια καλλιέργεια ούρων πριν από την λήψη αντιβίωσης για να γίνει σωστά η θεραπεία και να αποφευχθούν οι υποτροπές και οι επιπλοκές. Μην παίρνετε μόνες σας φάρμακα, ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας. Να θυμάστε….Παίρνουμε το σωστό φάρμακο, την σωστή ώρα με τον σωστό τρόπο στη σωστή διάρκεια της θεραπείας. Δεν αρκεί να μας περάσουν τα συμπτώματα.

Θεοχάρη Συμεωνίς
Εκπαιδευτικός- Νοσηλεύτρια ΠΕ