Η Ογκοπλαστική Χειρουργική «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ» για τη Διατήρηση του Μαστού

χειρουργική μαστού

«Η ογκοπλαστική χειρουργική αποτελεί σήμερα επανάσταση στη χειρουργική μαστού, διότι επιτυγχάνει τόσο μία ογκολογικά σωστή εκτομή του όγκου, όσο κι ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, στοιχείο στο οποίο υστερούν οι παραδοσιακές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού (ογκεκτομή, τμηματεκτομή)».

Αυτό επισημαίνει η Χειρουργός Μαστού Κορνηλία Αναστασάκου, MD, FEBS, Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού στο Ιατρικό Αθηνών, τονίζοντας συγχρόνως τη συμβολή του άρτιου αυτού αποτελέσματος στο ψυχολογικό «οπλοστάσιο» της γυναίκας για την ενίσχυση των αμυντικών της μηχανισμών απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

«Σήμερα, στη χώρα μας, όπου υπολογίζεται ότι γίνονται 60% περισσότερες μαστεκτομές απ’ όσες θα ήταν απαραίτητο να γίνουν, ένα μεγάλο μέρος αυτών των μαστεκτομών θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν ο χειρουργός είχε γνώσεις ογκοπλαστικών τεχνικών διατήρησης του μαστού», επισημαίνει η ιατρός, γιατί «η ογκοπλαστική χειρουργική, μας δίνει τη δυνατότητα και να σώσουμε το μαστό και να έχουμε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα – άμεσο και απώτερο- ακόμα και εάν ο όγκος είναι σε πραγματικά δυσμενή θέση. Και αυτό επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση ξένων υλικών».

Σύμφωνα με πολλές υψηλού επιπέδου μελέτες η μαστεκτομή δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα στην επιβίωση, εάν εξαιρέσει κανείς κάποιες ειδικές περιπτώσεις, ενώ επηρεάζει πολύ αρνητικά την ποιότητα ζωής της ασθενούς. Οι μεταστάσεις, τις οποίες φοβάται κανείς στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού δεν προλαμβάνονται με τη μαστεκτομή, αλλά με τα σύγχρονα φάρμακα.

«Το άλφα και το ωμέγα για μια σωστή ογκοπλαστική επέμβαση στο μαστό είναι ο ενδελεχής απεικονιστικός έλεγχος και η προεγχειρητική ταυτοποίηση του όγκου μέσω βιοψίας με κόπτουσα βελόνη υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Στη συνέχεια μπορεί να προγραμματιστεί ένα χειρουργείο με βέλτιστο ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς η ασθενής να πρέπει να υποβληθεί σε επανειλημμένα χειρουργεία», προσθέτει η κυρία Αναστασάκου.