Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και στη γυναικολογία

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι ορατά και στις γυναικολογικές επεμβάσεις, η πλειοψηφία των οποίων πλέον πραγματοποιείται με αυτή τη μέθοδο, συμβάλλοντας στη μείωση των ημερών νοσηλείας, στην ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών, αλλά και στην αρτιότητα του αισθητικού αποτελέσματος.

«Στη γυναικολογία πρέπει να δίνουμε έμφαση εκτός από το άψογο θεραπευτικό αποτέλεσμα και στην αισθητική της γυναίκας και αυτή τη δυνατότητα μας της δίνει η λαπαροσκοπική χειρουργική, όπου η επέμβαση πραγματοποιείται με πολύ μικρές οπές στην περιοχή του ομφαλού και του εφηβαίου, οι οποίες επιτρέπουν την είσοδο του λαπαροσκοπίου με χρήση ενδοσκοπικής κάμερας», δηλώνει ο Μαιευτήρας Χειρουργός-Γυναικολόγος Δρ. Νίκος Σκαρτάδος. «Συγχρόνως», προσθέτει, «αποφεύγουμε τις τομές, τα ράμματα, αλλά και τον πόνο που είχε συχνά ως επακόλουθο κάθε επέμβαση με το ανοιχτό χειρουργείο».

Οι γυναικολογικές επεμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η λαπαροσκοπική μέθοδος είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες και αφορούν τόσο μικρής ή μέσης βαρύτητας, όπως είναι οι περιπτώσεις αφαίρεσης έκτοπης κύησης, διάνοιξης σαλπίγγων, αφαίρεσης ινομυωμάτων, αφαίρεσης μήτρας και ωοθηκών, όσο και στα πλέον βαρέα περιστατικά όπως είναι οι γυναικολογικοί καρκίνοι, όπου απαιτείται εξειδίκευση τόσο των γυναικολόγων όσο και των κλινικών όπου πραγματοποιούνται τα ιδιαίτερα απαιτητικά αυτά χειρουργεία.

«Δεν θα πρέπει να επίσης να μην επισημάνουμε ένα ακόμα πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, που είναι η ταχύτητα ανάρρωσης που αυτή συνεπάγεται. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο, ειδικά στις περιπτώσεις ογκολογικών περιστατικών, επιτρέποντας για την ασθενή την συντομότερη έναρξη επικουρικών θεραπειών εάν απαιτούνται, όπως η ακτινοθεραπεία ή η χημειοθεραπεία», συμπληρώνει ο Δρ. Σκαρτάδος.